با هدف توسعه دامنه فعالیت ها و افزایش مشارکت سرمایه گذاران، در آینده نزدیک، شرکت آلیاژ گستر قشم پس از طی مراحل قانونی و ثبت نماد در سازمان بورس و اوراق بهادار، از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تغییر خواهد کرد.

پس از ثبت نماد، عرضه اولیه سهام طبق مقرارت سازمان بورس و اوراق بهادار به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام خواهد شد.