1- بولیون سرب / قلع بازیافتی

بولیون سرب/ قلع بازیافتی از ضایعات قلع تولید می شود و به عنوان منبع تامین قلع مورد نیاز فرآیند های آلیاژ سازی و یا استحصال قلع می باشد.

2- آلیاژ قلع/ سرب

عمدتا کاربرد آلیاژهای Sn/Pb در صنایع سیم لحیم می باشد و این محصول طبق استاندارد BS EN ISO 9453 و یا درخواست مشتری تولید می شود.

3- آلیاژ سرب/ کلسیم

آلیاژهای سرب/ کلسیم به همراه قلع در تولید شبکه باتری های سرب/ اسیدی کاربرد دارد و مشخصات محصول طبق درخواست مشتری می باشد.

4- آلیاژ سرب/ آنتیموان

آلیاژهای سرب/ آنتیموان به همراه آرسنیک، قلع، مس و سلنیوم در صنعت باتری کاربرد دارد و تولید این آلیاژ طبق مشخصات محصول مشتری انجام می شود.