تکنولوژی و تجهیزات شرکت آلیاژ گستر قشم، متناسب با مصرف کنسانتره اکسیده/ کربناته طراحی شده است و سالانه 20 هزار تن از منابع داخلی و خارجی خریداری می شود.

قیمت گذاری و خرید کنسانتره سرب طبق فرمول و براساس محتوای سرب و نقره می باشد:

 

  • قیمت گذاری سرب و نقره طبق LME Official Settlement Price (cash offer می باشد.
  • D و RC با توجه به محتوای نقره و توافقی می باشد.
  • TC با توجه به محتوای سرب و آرسنیک می باشد.
  • دوره قیمت گذاری و میانگین برای نرخ های LME، تسعیر ارز و مرجع تسعیر ارز طبق توافق با فروشنده می باشد.