برای استحصال و پالایش سرب به روش پیرومتالورژی، اقلام ذیل از منابع داخلی می شود: