بدنه و متعلقات پلیمری باتری های سرب/ اسیدی عمدتا از جنس پلی پروپیلن می باشد. برای استحصال سرب از باتری های فرسوده، ابتدا کلیه اجزا باتری تفکیک شده و در ادامه قطعات پلی پروپیلن پس از شستشوی کامل و تفکیک رنگ ( سفید و رنگی) با استفاده از نایف میل آسیاب شده و بصورت چیپس پلی پروپییلن عرضه می شود.

چیپس پلی پروپییلن با MFI 6-10 g/10min از گرید تزریقی می باشد و مجددا در تولید قطعات پلیمری باتری و خودرو کاربرد دارد.