سرب در طبیعت بصورت کانسارهای اکسیدی/ کربناته و سولفوره (گالن) وجود دارد. برای استحصال سرب  از کانسارهای معدنی، ابتدا طی فرآیندهای فلوتاسیون، کنسانتره سرب از ماده معدنی تولید شده و سپس با فرآیند پیرومتالورژی سرب ناخالص (Lead Bullion) تولید می شود.

سرب استحصال شده از کنسانتره، سرب اولیه (Primary Lead) نامیده می شود که پس از حذف ناخالصی ها (مس، آنتیموان، آرسنیک، قلع، نیکل، تلوریم، نقره و…) طی فرآیند های اختصاصی پالایش سرب، به محصول سرب خالص 99.99% تبدیل می شود.