سالانه 25 هزار تن باتری فرسوده سرب/ اسیدی با شرایط ذیل از منابع داخلی و خارجی خریداری می شود:

1- باتری های خودویی

2- باتری های موتور سیکلت

3- باترهای صنعتی (UPS, OPzS, OPzV)

4- درصد رطوبت و الکترولیت: max 5%

5- در صورتیکه مقدار رطوبت بیش از 5% باشد، مقدار مازاد از وزن محموله کسر می شود.

6- فرمول قیمت گذاری

 

  • قیمت گذاری سرب و نقره طبق LME Official Settlement Price (cash offer) می باشد.
  • دوره قیمت گذاری و میانگین برای نرخ های LME، تسعیر ارز و مرجع تسعیر ارز طبق توافق با فروشنده می باشد.
  • @% با توجه به نوع باتری توافقی می باشد.